دبيرستان فرهنگ نوين

سند تحول مدارس هوشمند
ثبت نام

مجتمع آموزشی فرهنگ نوین

پیشتاز در آموزش های نوین

دبیرستان غیر دولتی فرهنگ نوین 

آدرس : سازمان برنامه شمالی کوچه عمید پ 10

تلفن مدیریت : 44118592

تلفن مسئول ثبت نام :  44142164

پیش دبستانی و دبستان فرهنگ نوین

آدرس : آیت الله کاشانی - خیابان سازمان برنامه شمالی - کوچه دوم شرقی - پ ۲۶

تلفن : ۴۴۱۱۰۷۰۹ - ۴۴۹۵۸۶۳۹ - ۴۴۱۰۱۹۷۱

ادامه ...
مجتمع آموزشی فرهنگ نوین

اخبار

مقالات

مهارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر