کسب گواهینامه بین المللی (easy math) از معتبر ترین دانشگاه جهان

گواهینامه  ی دانشگاه هند ویژه ی دانش اموزان دبیرستان فرهنگ نوین

متدی است مهارتی که سرعت محاسبات دانش آموزان پایه های پنجم وششم ومتوسطه 1و 2 را در چهار عمل اصلی و جذر و توان 8 تا20 برابر مینماید. تسلط بر این مهارت نقش فزاینده ای در ایجاد نظم فکری و تقویت توانایی حل مسئله و افزایش تمرکز و خلاقیت ذهن همچنین بهبود سطح هوشیاری و فعالیت مغز و از همه مهمتر در ایجاد اعتماد بنفس دارد. آموزشها از طریق ایجاد موقیعتهای یادگیری ، نقش آفرینی ، مشارکت دانش آموزان و کفتگوهای کلاسی انجام می شود که به نوبه خود طراحی جدیدی را در محتوا و غالب ارائه کتب و جزوات مربوطه طلب می کند. همچنین این طرح نیاز مند آموزش مربیان و کنترل نحوه تدریس و تعامل آنها با دانش آموزان است. استفاده از تفکر سیستمی در مدیریت آموزشی و اداره کلاس به صورت یادگیرنده بر پایه نظریات ثابت شده آموزشی همچون نظریه سبک های یادگیری کلب از دیگر امتیازات اجرای این طرح است.دوره ها به صورت ترمیک در مدارس طرف قرارداد تدریس شده و نهایتا به دانش آموزان ، گواهینامه بین المللی متناسب با دوره طی شده از طرف شرکت ICMAS هندوستان اعطا خواهد شد .

افتخار افرینی دانش اموزان فرهنگ نوین را در کسب این گواهی بین المللی به این عزیزان و خانواده محترمشان تبریک  عرض مینماییم.

گزارش تصویری