مجتمع آموزشی فرهنگ نوین

پیشتاز در آموزش های نوین

دبیرستان غیر دولتی فرهنگ نوین 

آدرس : سازمان برنامه شمالی کوچه عمید پ 10

تلفن مدیریت : 44118592

تلفن مسئول ثبت نام :  44142164

پیش دبستانی و دبستان فرهنگ نوین

آدرس : آیت الله کاشانی - خیابان سازمان برنامه شمالی - کوچه دوم شرقی - پ ۲۶

تلفن : ۴۴۱۱۰۷۰۹ - ۴۴۹۵۸۶۳۹ - ۴۴۱۰۱۹۷۱

گزارش تصویری